Editorial

L’objectiu d’aquesta finestra d’edició consisteix en la divulgació d’escrits referits a la història  de Catalunya durant el segle XIX.

Ens centrem en el segle XIX perquè considerem que fou un període extraordinàriament ric en esdeveniments de tota mena ( polítics, econòmics, tècnics, científics, socials, bèl·lics…) els quals es produïren entremig de la bullida d’una societat- la catalana- permanentment exaltada, ben capaç de portar a terme la revolució industrial, a la vegada que enllaçava revoltes populars, enyorava i mitificava el seu passat i reivindicava un esdevenidor de llibertats individuals i col·lectives.

Certament, la demarcació temporal i territorial dels treballs que volem divulgar ha de ser examinada a partir de criteris flexibles. Ni els límits territorials, ni els temporals, poden engabiar el transcurs dels fenòmens històrics.

És clar que la narració de la història d’un col·lectiu humà, o d’un país, esdevé impossible de contar sense parar esment, tant a la interrelació amb la resta de comunitats socials- si més no, amb les més properes- com a l’evolució dels fets i de les idees, la qual travessa segles.

Per les raons esmentades, concloem que la delimitació de l’àmbit de divulgació que ens proposem, ha de ser entesa a tall de punt de vista. En definitiva, ens volem centrar en treballs– de recerca, però també d’assaig i de ficció-  relatius o connectats amb la història del segle XIX, els quals hagin estat concebuts des de la perspectiva catalana.

Lluís Miró Solà