Francesc Savalls i Massot (1817- 1886)

Francesc Savalls i Massot, durant la tercera carlinada, quan assolí el grau de general dels carlistes catalans.

Francesc Savalls i Massot, durant la tercera carlinada, quan assolí el grau de general dels carlistes catalans.

Francesc Savalls i Massot (1817- 1886), militar carlí empordanès, tinent a la primera carlinada, membre dels trabucaires, participà activament a la guerra dels matiners (1846-1849) després lluità a Itàlia a favor del Papa i contra Garibaldi. Fou el general català més famós durant la tercera carlinada (1869 i 1872-76).