Goleta

Goleta

Goleta Conchita, avarada l’any 1850 a Blanes i la qual, posteriorment, va ser batejada amb el nom d’Hernán Cortés. En aquest vaixell Claudi Feliu Fontanills, jutjat per usurpació de la identitat de Claudi Fontanellas Sala (1865), va viatjar durant l’any 1857 de Barcelona a l’Argentina.