EL GENERAL RAFAEL TRISTANY A CORTSAVÍ (MAIG DE 1872)

firma RT

Apèndix a l’escrit “El Vallespir, refugi de reis i trabucaires carlistes”

Introducció.-

Havent transcorregut tres anys d’ençà que vaig escriure “El Vallespir, refugi de reis i trabucaires carlistes”, publicat en aquesta mateixa web, he conegut algunes cartes manuscrites que el general Rafael Tristany va redactar mentre romania a can Calarís de Cortsaví durant la primavera de 1872.

Continua la lectura de EL GENERAL RAFAEL TRISTANY A CORTSAVÍ (MAIG DE 1872)