Josep Estartús i Aiguabella

general Josep Estartús i Aiguabella

general Josep Estartús i Aiguabella

Josep Estartús i Aiguabella (1808-1887) català de la Garrotxa, lluità a la primera carlinada i durant la guerra dels matiners (1846-48) assolí el grau de general. Va ser un carlí més tradicionalista i catalanista que no pas absolutista. No va voler seguir la crida de Carles VII i lliurà les armes abans que la tercera guerra prengués embranzida.