Claudio Fontanellas

El supuesto Claudio Fontanellas

El supuesto Claudio Fontanellas

Retrat, possiblement, de Claudi Feliu Fontanills, el qual fou jutjat i condemnat per usurpació de la personalitat de Claudi Fontanellas Sala (1865). En algunes col•leccions particulars, apareix la fotografia d’aquest personatge amb la identitat de Claudi Fontanellas perquè la sentència no va convèncer a gaire gent.